logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 23.10.2022

Anemi, Lösemi ve Retinal Bulgular

Abstract
Hematolojik patolojiler vücudun tüm dokuları ile birlikte retina tutulumuna da neden olabilir. Patolojiler içerisinde anemi, lösemi, lenfoma, miyeloproliferatif ve myelodisplastik gibi birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalarda göz bulgularının ilk belirti olarak karşımıza çıkması nadir değildir. Klinik pratikte en sık retina tutulumu görülebilmektedir. Belirtiler genellikle non-spesifik olduğundan tanı koymada zorluklar yaşanmaktadır. Bu derlemede hematolojik patolojilerden anemi ve lösemiler ele alınacak ve retinada oluşturdukları etkiler açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords: Anemi, hemoglobinopatiler, lösemi, retina.

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 81-85
Article Information
Received : 24.06.2022
Accepted : 23.10.2022
First Published (online): 23.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Abdullah BEYOĞLU : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi [email protected]
Citation : Beyoğlu A, Atalay E, Meşen A. Anemi, Lösemi ve Retinal Bulgular. Güncel Retina 2023; 7 (2): 81-85
Read: 711
Cited: 0
Download : 69