logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.10.2022

Trombositopeni ve Retina

Abstract
Trombositler kanın pıhtılaşmasında ve yara iyileşmesinde rol alırlar. Trombositopeni periferik kanda trombosit sayısının 150000/mm3'ten az olmasına denir. Trombositopeninin en sık nedeni artmış yıkımdır. Trombositopenide oküler tutulum nadir olup en sık kanama gözlenir. Trombositopeninin bazı tiplerinde izlenen artmış tromboz eğilimi, retina arteriyollerinde tıkanmaya ve iskemiye sebep olabilir. Kombine sistemik ve oküler girişimler tedavide uygulanmaktadır.

Keywords: Trombositopeni, retinal kanama, eksüdatif retina dekolmanı

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 139-142
Article Information
Received : 23.06.2022
Accepted : 24.10.2022
First Published (online): 24.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Gökhan PEKEL : [email protected]
Citation : Pekel G. Trombositopeni ve Retina. Güncel Retina 2023; 7 (2):139-142
Read: 332
Cited: 0
Download : 19