logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik Vitrektomi ile Kombine Katarakt Cerrahisi ve İntraoperatif Optik Koherens Tomografi Kullanımı

Abstract
Diabetes Mellituslu (DM) hastalarda normal popülasyona kıyasla 2-5 kat daha fazla oranda katarakt gelişmektedir. Modern cerrahi ekipmanlarındaki ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelerle birlikte vitreoretinal cerrahlar arasında vitrektomi ile kombine katarakt cerrahisi giderek yaygınlaşmıştır. Vitrektomi ile birlikte uygulanan katarakt cerrahisinin kendine özgü zorlukları mevcuttur. Bu zorlukların yanında DM’li hastalardaki vitrektomi ile kombine katarakt cerrahisinde dikkat edilmesi gereken özgün durumlar mevcuttur. Optik Koherens Tomografi (OKT), oküler dokuların yüksek çözünürlüklü kesitlerini almayı sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Operasyon mikroskobuna entegre OKT cihazları cerrahi sırasında gerçek zamanlı görüntüler almaya olanak tanıyan sistemlerdir. Bu derlemede diyabetik retinopatili hastalarda vitrektomi ile kombine katarakt cerrahisi ve intraoperatif OKT kullanımı tartışılmaktadır.

Keywords: Diabetes mellitus, diyabetik retinopati, katarakt, optik koherens tomografi, vitrektomi.

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 263-268
Article Information
Received : 23.06.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Mete GÜLER : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Bulut M, Güler M. Diyabetik Vitrektomi ile Kombine Katarakt Cerrahisi ve İntraoperatif Optik Koherens Tomografi Kullanımı. Güncel Retina 2023; 7 (4): 263-268
Read: 288
Cited: 0
Download : 14