logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 15.12.2019

Retina Anatomisi, Retinayı Yerinde Tutan Faktörler, Retinal Yırtıklar ve Dekolmanda Oluşum Mekanizmaları

Abstract
Retina dekolmanı (RD) retinanın nörosensöryel tabakası ile retina pigment epitelinin (RPE) birbirinden ayrılmasıdır. Görme fonksiyonunun sağlanabilmesi için bu iki sub-unitin birbiri ile sıkı temas içinde olması gerekmektedir fakat aralarında herhangi bir mekanik bağ bulunmamaktadır. Bu bağlantının oluşmasında temel olarak RPE metabolizması, interfotoreseptör matriks ve bazı basınç gradyentlerine bağlı olarak oluşan adeziv kuvvetler rol almaktadır. Retinayı yerinde tutan bu faktörlere karşı, retina karşıt kuvvetlere de maruz kalır. Bu kuvvetlerden retinal yırtığa en sık neden olanı posterior vitreus dekolmanıdır (PVD). Retinal hasarlar atrofik delikler, retina yırtıkları ve retina diyalizleri şeklinde alt gruplara ayrılır. Lattis dejenerasyonu, dejeneratif retinoskisiz ve periferik kistoid dejenerasyonlar yırtık gelişimi açısından predispozandır.

Keywords: Posterior vitreus dekolmanı, retina dekolmanı, retina yırtığı

Article available in :
Volume 4, Issue 3, 2020
Page : 139-143
Article Information
Received : 28.05.2019
Accepted : 15.12.2019
First Published (online): 15.12.2019
Printed : 1.07.2020

Corresponding Author :
Muhammed ALTINIŞIK : Manisa Celal Bayar Üniversitesi [email protected]
Citation : Altınışık M, Kurt E. Retina Anatomisi, Retinayı Yerinde Tutan Faktörler, Retinal Yırtıklar ve Dekolmanda Oluşum Mekanizmaları. Güncel Retina 2020; 4(3): 139-143.
Read: 3222
Cited: 0
Download : 238