logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 1.12.2016

Fundus Kamera ve Renkli Fundus Fotoğrafı

Abstract
Fundus kamera ve renkli fundus fotoğrafı retina pratiğinde uzun süredir kullanılagelen bir görüntüleme yöntemidir. Retina görüntülemelerindeki hızlı gelişmelere rağmen halen kullanılmaya devam edilmektedir. Diyabetik retinopatinin günümüzde en sık kullanılan sınıflandırılmasında fundus görüntüsünün önemi yerini korumaktadır. Bu yazıda fundus kamera ve renkli fundus fotoğrafından bahsedilecektir.

Keywords: Fundus, fundus kamera, renkli fundus fotoğrafı

Article available in :
Volume 1, Issue 1, 2017
Page : 7-9
Article Information
Received : 26.11.2016
Accepted : 30.11.2016
First Published (online): 1.12.2016
Printed : 1.01.2017

Corresponding Author :
Mehmet ÇITIRIK : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi [email protected]
Citation : Çıtırık M, Teke MY. Fundus Kamera ve Renkli Fundus Fotoğrafı. Güncel Retina 2017;1(1):7-9
Read: 642
Cited: 0
Download : 87