logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 26.11.2018

Regmatojen Retina Dekolmanında İleri Vitrektomi Cerrahi Uygulamaları; Endikasyonlar ve Teknikler

Abstract
Regmatojen retina dekolmanlarının (RRD) tedavisinde temel amaç retinal yırtıkların lokalize edilmesi, traksiyonların uzaklaştırılması ve yırtıkların kapatılmasını içermektedir. Standart tedavi yöntemleri olarak pnömotik retinopeksi, skleral çökertme ve vitrektomi uygulamaları yer almasına rağmen son yıllarda RRD'nın tedavisinde pars plana vitrektomi (PPV) tercihi giderek artmaktadır. Bu artıştaki önemli etkenler arasında küçük kesili transkonjoktival cerrahinin yaygınlaşması, bimanuel çalışma imkanlarının gelişmesi, sıvı perflorokarbonların kullanıma girmesi, gelişmiş vitrektomi cihazları ile daha emniyetli ve başarılı periferik vitreus bazı temizliği, boyalarla membranların görünür hale getirilebilmesi, eğri uçlu lazerler ile fakik olgularda bile emniyetli retinopeksilerin yapılabilmesi sayılabilir. Yanısıra komplike dekolmanlarda PPV ve ileri cerrahi tekniklere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Yine de seçilecek cerrahi teknikte özellikle cerrahın tercihi önemli rol oynamaktadır. Komplike RRD'lı olgularda ameliyat sırasında işlemlerin kontrolü PPV ile çok daha başarılı bir şekilde yapılabilmesine rağmen anatomik başarı oranları hala çok yüksek değildir. Bu yazıda RRD de ileri vitrektomi cerrahisi uygulamaları detaylı olarak ele alınmıştır.

Keywords: Retina dekolmanı, vitrektomi, proliferatif vitreoretinopati

Article available in :
Volume 3, Issue 3, 2019
Page : 205-210
Article Information
Submitted : 22.06.2018
Accepted : 26.11.2018
First Published (online): 26.11.2018
Printed : 1.07.2019

Corresponding Author :
Remzi AVCI : Bursa Retina Göz Hastanesi [email protected]
Citation : Avcı R, Yılmaz S. Regmatojen Retina Dekolmanında İleri Vitrektomi Cerrahi Uygulamaları; Endikasyonlar ve Teknikler Regmatojen Retina Dekolmanı; Endikasyon ve Teknik, Güncel Retina 2019;3(3): 205-210.
Read: 93
Cited: 0
Download : 4