logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Medikal Retina Derleme Printed Date: 15.11.2021

Suprakoroidal Hemoraji ve Koroidal Rüptür

Abstract
Suprakoroidal hemoraji (SKH) göz içi cerrahisinin nadir fakat potansiyel olarak görmeyi tehdit eden korkulan bir komplikasyonudur. Uzun veya kısa posterior siliyer arterlerin veya vorteks venlerinin göz içi basıncının (GİB) ani düşüklüğü nedeniyle rüptüre olmasıyla koroid ve sklera arasındaki potansiyel boşlukta kan birikmesi olarak tanımlanır. Koroid rüptürü ise iç koroidin, üstündeki Bruch membranının ve RPE’nin künt göz travmasına bağlı olarak yırtılmasıdır. Anterior-posterior kompresyona neden olan künt travma ardından glob ani olarak horizontal yönde genişler ve optik disk merkezli hilal şekilli koroidal çatlaklar meydana gelir. Bu bölümde suprakoroidal hemoraji (SKH) ve koroidal rüptürden bahsedilecektir.

Keywords: Cerrahi, koroid rüptürü, suprakoroidal hemoraji, travma

Reklam
Article available in :
Volume 6, Issue 3, 2022
Page : 170-174
Article Information
Submitted : 5.06.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.06.2022

Corresponding Author :
Yusuf AKAR : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD yakardr@hotmail.com
Citation : Akar Y, Doğan ME. Suprakoroidal Hemoraji ve Koroidal Rüptür. Güncel Retina 2022; 6 (3): 170-174.
Read: 84
Cited: 0
Download : 5